Program Czysty Kraków

Celem programu jest zapobieganie zjawisku nielegalnego graffiti oraz nielegalnej reklamy. Nasze działania ukierunkowane są na:

  1. Wyszukiwanie na terenie miasta nielegalnych ogłoszeń, reklam, plakatów oraz napisów i zgłaszanie ich odpowiednim służbom a także kontakt z pokrzywdzonymi i wskazywanie odpowiednich procedur w celu naprawienia szkody.
  2. Zapewnienie reklamodawcom sieci miejsc do bezpłatnego plakatowania poprzez:
    • utrzymywanie przez Urząd Miasta Krakowa sieci tablic ogłoszeniowych,
    • zachęcanie administracji budynków, spółdzielni mieszkaniowych do wyposażania nieruchomości w tablice i utrzymywania ich w dobrym stanie techniczny i estetycznym.
  3. Informowanie mieszkańców Krakowa o możliwościach legalnego reklamowania się oraz konsekwencjach nielegalnej reklamy.
  4. Usuwanie nielegalnych ogłoszeń dzięki nieodpłatnej pracy skazanych.

Poradnik dla pokrzywdzonych w wyniku zniszczenia elewacji

Informacja na temat legalnego reklamowania się na terenie Krakowa

Najlepszym miejscem do umieszczania ogłoszeń, ulotek, plakatów są tablice ogłoszeniowe umiejscowione przy wejściach do budynków. Każdy z mieszkańców może zaznajomić się z treścią takiej reklamy.

Ponadto Urząd Miasta Krakowa utrzymuje sieć: darmowych słupów oraz tablic ogłoszeniowych, których listę można znaleźć na stronie internetowej Straży Miejskiej. Najwięcej słupów i tablic znajduje się w dzielnicy Śródmieście, która jest najchętniej odwiedzanym rejonem miasta

Gdzie jest to zabronione?

Umieszczane ogłoszeń zabronione jest w miejscach, co do których nie ma zezwolenia udzielonego przez właściciela nieruchomości. Miejscami służącymi do ogłaszania się są tablice i słupy ogłoszeniowe. W innych miejscach ogłoszenia umieszczać można tylko za zgodą właściciela obiektu.

Przykładowo: na niektórych latarniach nie ma naklejki informującej o konsekwencjach nielegalnego ogłaszania - nie oznacza to jednak, że można się na takiej latarni reklamować.

Co grozi za nielegalnie umieszczone ogłoszenie?

Umieszczenie afiszu, ulotki, ogłoszenia w miejscu do tego nie przeznaczonym jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 63a kodeksu wykroczeń) lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania strat materialnych o wartości przekraczającej 1/4 minimalnego wynagrodzenia (obecnie 462,50 zł) czyn taki jest przestępstwem zniszczenia mienia (art. 288 kodeksu karnego). Ponadto poszkodowany ma prawo domagać się od sprawcy lub zlecającego odszkodowania za zniszczoną powierzchnię na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 415 kodeksu cywilnego).

Procedura postępowania w przypadku ujęcia sprawcy dewastacji elewacji

Procedura postępowania „Czysty Kraków"

Skrócona procedura postępowania „Czysty Kraków"

Wzór pozwu do sądu o odszkodowanie plik .pdf / plik .doc

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Zaborski
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY