Informacja na temat reklamowania się na terenie Krakowa

Gdzie można umieszczać darmowe ogłoszenia?

 

Najlepszym miejscem do umieszczania ogłoszeń, ulotek, plakatów (o charakterze niekomercyjnym) są tablice ogłoszeniowe umiejscowione przy wejściach do budynków. Każdy z mieszkańców może zaznajomić się z treścią takiej reklamy.

Gdzie jest to zabronione?

Umieszczane ogłoszeń zabronione jest w miejscach, co do których nie ma zezwolenia udzielonego przez właściciela nieruchomości. Miejscami służącymi do ogłaszania się są tablice i słupy ogłoszeniowe. W innych miejscach ogłoszenia umieszczać można tylko za zgodą właściciela obiektu.

Przykładowo: na niektórych latarniach nie ma naklejki informującej o konsekwencjach nielegalnego ogłaszania - nie oznacza to jednak, że można się na takiej latarni reklamować.

Co grozi za nielegalnie umieszczone ogłoszenie?

Umieszczenie afiszu, ulotki, ogłoszenia w miejscu do tego nie przeznaczonym jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 63a kodeksu wykroczeń) lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania strat materialnych powyżej 1/4 minimalnego wynagrodzenia czyn taki jest przestępstwem zniszczenia mienia (art. 288 kodeksu karnego). Ponadto poszkodowany ma prawo domagać się od sprawcy odszkodowania za zniszczoną powierzchnię na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 415 kodeksu cywilnego).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY