Skrócona procedura postępowania podczas działań Czysta elewacja

Postępowanie osoby poszkodowanej (właściciela, administratora, najemcy, zarządcy nieruchomości) w przypadku popełnienia czynu zabronionego tj. umieszczania w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, apelu, ulotki, napisu lub rysunku albo wystawiania je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem (art. 63a Kodeksu wykroczeń).

 

1. W przypadku zauważenia osoby popełniającej czyn zabroniony:

  • niezwłocznie powiadom Straż Miejską lub Policję,
  • w przypadku oddalenia się sprawcy z miejsca zdarzenia zapamiętaj i przekaż Straży Miejskiej lub Policji jego rysopis, oraz wskaż kierunek, w jakim sprawca się udał,
  • złóż wniosek o ściganie sprawcy na Policję (ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego), - postępowanie jak w punkcie 3.

2. W przypadku zauważenia osoby popełniającej czyn zabroniony określony jako przestępstwo i po dokonaniu ujęcia tej osoby:

  • niezwłocznie powiadom Policję lub Straż Miejską * - postępowanie jak w punkcie 3

Policja interweniuje w przypadkach: zaistnienia przestępstwa powodującego rozmiary szkód przekraczające 800 zł, lub powodującego umieszczenie na elewacji budynku treści o charakterze zniewagi Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej, obrażających uczucia religijne innych osób, znieważających publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, propagujących faszystowski lub totalitarny ustrój państwa, publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnych osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej.

3. W celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych:

  • poszkodowany powinien ocenić wysokość szkody spowodowanej przez sprawcę posługując się kosztorysem wykonania usługi mającej na celu przywrócenie właściwego stanu obiektu.
  • poszkodowany może dochodzić roszczeń odszkodowawczych lub żądać przywrócenia obiektu do stanu poprzedniego.
  • więcej informacji na temat postępowania w przypadku popełnienia przestępstwa (rozmiar szkody powyżej 800 zł) lub wykroczenia (rozmiar szkody poniżej 800 zł ) dostępnych jest na stronie internetowej tutaj.

Kontakty:

  • Straż Miejska - 986
  • Policja - 997

Wzór przykładowego pozwu do sądu o odszkodowanie: plik .pdf / plik .doc

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY