Profilaktyka

Zajęcia, które realizują strażnicy ds. profilaktyki, są zawsze dostosowane do poziomu słuchaczy oraz do potrzeb pedagogów. Są one prowadzone na terenie większości placówek oświatowo – wychowawczych w Krakowie i tworzą pewną całość. Do programu profilaktycznego Straży Miejskiej można przystąpić w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że zajęcia ze strażnikiem mogą być pomocą w procesie wychowawczym, ale go nie zastępują, lecz wspierają wiedzą w temacie tak ważnym dla wszystkich wychowawców, jakim jest bezpieczeństwo wychowanków.

Profilaktyka
Fot. Paweł Zaborski

PROPOZYCJE ZAJĘĆ

Przedszkola

Zajęcia w przedszkolu to zwykle pierwszy kontakt z umundurowanym funkcjonariuszem. Dlatego na początku każdych zajęć uczestnicy poznają charakterystyczne elementy munduru, mogą dotykać, przymierzać, oglądać. Wzajemne poznanie się buduje bazę do dalszych zajęć.

W przedszkolach prowadzone są zajęcia związane z bezpieczeństwem w domu, w przedszkolu i na podwórku. Wykorzystując zestaw edukacyjny „Autochodzik”, cieszący się ogromną popularnością wśród uczestników zajęć, strażnicy uczą najmłodszych prawidłowych zachowań na drodze.

Podsumowaniem całorocznej pracy funkcjonariuszy i nauczycieli z przedszkoli, jest konkurs „Bezpieczny Przedszkolak” organizowany na terenie poszczególnych dzielnic miasta Krakowa.

Szkoły podstawowe

kl. I - III

W klasach I i II szkół podstawowych strażnicy pojawiają się w pierwszych miesiącach nauki szkolnej. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczy bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole oraz unikania różnego rodzaju zagrożeń, np. w kontaktach z osobami obcymi. Z uwagi na fakt, iż wielu uczniów samodzielnie pokonuje drogę do i ze szkoły, strażnicy starają się wykształcić  u nich prawidłowe nawyki uczestnika ruchu drogowego. Dzieci uczą się podstawowych przepisów w zakresie dotyczącym pieszych i rowerzystów, poznają również znaki drogowe.

Tematy realizowane w klasie III to pogłębienie wcześniej poznanych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa:

„Unikanie zagrożeń” i „Bezpieczeństwo w kontaktach z obcym” – funkcjonariusze informują o zagrożeniach w drodze do szkoły, szkole, w miejscu zamieszkania. Propagują asertywność w kontaktach z osobami, których nie znamy, a także pokazują praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

„Czy pies musi ugryźć?” – instruktaż zachowania w kontaktach z czworonogami. Praktyczne sposoby obrony przed agresywnym psem.

„Co zrobić, jak się zgubię?" – podpowiada najwłaściwsze zachowania, kiedy już dojdzie do trudnej sytuacji, kładąc jednocześnie nacisk na zapobieganie takim zagrożeniom.

Kl. IV - VIII

Wiele szkół umożliwia czwartoklasistom zdobycie karty rowerowej, dlatego strażnicy pomagają nauczycielom w przygotowaniu do egzaminu na kartę rowerową, omawiając z uczniami najtrudniejsze zagadnienia. Strażnicy pomagają też w przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową na terenie szkoły, wykorzystując zestaw mobilnych znaków drogowych. W niektórych klasach, na prośbę pedagoga szkolnego, realizujemy zajęcia objaśniające pojęcia agresji i przemocy oraz konsekwencji wynikających z ich stosowania.

Innym ważnym tematem poruszanym na zajęciach jest ochrona środowiska.

Funkcjonariusze wprowadzają także młodych ludzi w świat obowiązujących przepisów. Zgodnie z zasadą „nieznajomość prawa szkodzi” uczniowie informowani są o zagrożeniach płynących z beztroskiego używania Internetu, poznają konsekwencje popełniania czynów świadczących o demoralizacji oraz czynów karalnych.

Podsumowaniem zajęć ze strażnikami jest możliwość reprezentowania szkoły w prestiżowym konkursie „Prawo, Ratownictwo, Bezpieczeństwo”, który organizowany jest dla uczniów klas VIII od 2018 r.

Forma zajęć prowadzonych przez strażników obejmuje: prezentacje multimedialne krótkie filmy, pogadanki, ćwiczenia.

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych strażnicy wyjaśniają młodzieży podstawowe zagadnienia prawne. Najczęściej są to pojęcia zawarte w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, takie jak: nieletni, czyny karalne, czyny świadczące o demoralizacji. Oprócz tematów związanych z rolą i zadaniami Straży Miejskiej, strażnicy realizują zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także omawiają prawne konsekwencje popełniania czynów karalnych.

Na prośbę szkół istnieje możliwość opracowania innych tematów zajęć. Dodatkowo strażnicy mogą uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami i nauczycielami, omawiając tematy zagrożeń oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Ponadto:

W okresie letnim strażnicy organizują prelekcje na temat bezpieczeństwa nad wodą (np. w ramach kampanii „Płytka wyobraźnia to kalectwo”) – zwykle powiązane z tematem „Bezpieczne wakacje”, a przed feriami zimowymi i w trakcie ich trwania informujemy o zagrożeniach, jakie mogą spotkać młodego człowieka poza szkołą w okresie zimowym.

W trakcie ferii zimowych i wakacji, dzieci oraz młodzież mogą uczestniczyć w organizowanych przez Straż Miejską w wybranych placówkach wychowawczych zajęciach edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych.

Inne przedsięwzięcia profilaktyczne:

 

Strażnicy ds. profilaktyki inicjują i biorą udział w szeregu przedsięwzięć mających na celu edukację mieszkańców, takich jak:

 • Przedstawienia profilaktyczne:
  • Królestwo zakręconego czasu, czyli bajka o mądrych dzieciach” – historia Adasia, który za pomocą czarów poznaje prawidłowe sposoby zachowania w sytuacjach, w których może znaleźć się każdy z młodych widzów.
  • Smartfon – opowieść o tym jak Czarodziej i Smok pokonali Cyberbestiora” – dalsze losy Adasia, który jest już w szkole podstawowej i właśnie dostał swój wymarzony prezent – smartfon. Niestety – jak każdy jego użytkownik, musi się zmierzyć z zagrożeniami czyhającymi na dzieci korzystające z telefonów bez kontroli rodziców oraz bez wiedzy na temat niebezpieczeństw w Internecie. Hejt, nieprawdziwe treści, ośmieszanie i poniżanie innych, umawianie się przez Internet z nieznajomymi, umieszczanie danych wrażliwych na portalach społecznościowych –to tylko niektóre z zagrożeń, o których strażnicy ds. profilaktyki rozmawiają z Adasiem.
 • Akademia Barbakusa – regularne, comiesięczne spotkania, w czasie których całe rodziny mogą się wspólnie uczyć, jak dbać o bezpieczeństwo swoich pociech,
 • Nie zgub dziecka na wakacjach – strażnicy wręczają opaski identyfikacyjne i uświadamiają dorosłym, że wystarczy chwile nieuwagi, by dziecko zgubiło się w tłumie. Kolorowa opaska z numerem telefonu może znacznie przyspieszyć odnalezienie rodzica, w tym samym ograniczyć stres malucha,
 • współpraca z MPK – zajęcia na temat bezpieczeństwa w środkach komunikacji,
 • współpraca z Państwową Strażą Pożarną – zajęcia na temat zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla i szkodliwości spalania odpadów,
 • współpraca ze Służbą Więzienną – realizacja dwuletniego projektu edukacyjnego „Ty decydujesz” dla najstarszych klas szkół ponadpodstawowych,
 • współpraca z Policją,
 • współpraca z Parasol przy realizacji programu wczesnej interwencji Fred goes net (warsztatów edukacyjnych dla młodzieży eksperymentującej z używkami,
 • udział w kampaniach szkolnych „Szkoła bez przemocy”, „Dni profilaktyki”, „Dzień przedsiębiorczości”, uroczystościach szkolnych itp.,
 • Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych, turniejów sportowych itd.

Dzięki współpracy z radami dzielnic strażnicy ds. profilaktyki organizują lokalne konkursy wiedzy, plastyczne, sportowe, w których nagrody fundowane są ze środków rad dzielnic.

Straż Miejska Miasta Krakowa jest jednym z realizatorów Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków"

pokaż metkę
Autor: bm
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Działania profilaktyczne
Warto zobaczyć
POLECAMY