Z naszego fb: ,,Sejm uchwalił ustawę regulującą zasady korzystania z elektrycznych hulajnóg, UTO, UWR. Od dziś nowe przepisy

20 maja wchodzi w życie kolejna już nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, porządkująca ruch hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch. Wprowadzone ustawą kategorie urządzeń mają kluczowe znaczenie dla odpowiedniego sposobu poruszania się nimi po drodze. Nowe przepisy regulują też zasady pierwszeństwa pomiędzy samochodami i innymi uczestnikami ruchu, których istnienie prawo drogowe dotąd ignorowało.

URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE RUCH:

Urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni (wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi i inne urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, napędzane siłą mięśni osoby poruszającej się tym urządzeniem).

Gdzie:

1) chodnik,

2) droga dla pieszych lub droga dla rowerów.

Kto:

Nie ma ograniczeń

Czego nie wolno:

Poruszać się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; ciągnąć pojazd lub ładunek; czepiać się pojazdów; poruszać się tyłem.

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA:

Gdzie:

1) droga dla rowerów, droga dla rowerów i pieszych lub pas ruchu dla rowerów (jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić),

2) jezdnia, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

3) chodnik lub droga dla pieszych, wyjątkowo, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Czego nie wolno:

Jeździć w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; jeździć po jezdni obok innego uczestnika ruchu; Jeździć bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach; ciągnąć lub holować innego pojazdu; przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; czepiać się pojazdów.

URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO:

Pojazd napędzany elektrycznie z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (elektryczne deskorolki i elektryczne urządzania samopoziomujące np. monocykle, seegwaye).

Gdzie:

1) droga dla rowerów lub droga dla rowerów i pieszych, jeżeli jest wyznaczona dla kierunku

w którym się porusza lub zamierza skręcić,

2) chodnik lub droga dla pieszych, wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów.

Czego nie wolno:

Jeździć w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; Ciągnąć lub holować innego pojazdu; przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku; czepiać się pojazdów.

Uwaga:

a) Każda osoba inna niż pieszy korzystająca z chodnika albo drogi dla pieszych jest zobowiązana: jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać mu ruchu. Z kolei pieszy poruszający się po drodze dla rowerów jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

b) Wiek użytkownika

Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Osoby poniżej 18. roku życia chcące kierować elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu osobistego będą obowiązane posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, lub T. Z kolei minimalny wiek do kierowania takimi urządzeniami to 10 lat. Dzieci poniżej 10 roku życia będą mogły jednak kierować hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, ale wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

c) Postój

W przypadku braku specjalnego miejsca do postoju pojazdy muszą być pozostawione jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

d) Prędkość

Prędkość dopuszczalna hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego to 20 km/h.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY