Nabór na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa

1. Wymagania formalne:
- obywatelstwo polskie,

- ukończony 21 rok życia,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione    

   przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Fot. Edyta Ćwiklik

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe,

- ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,

- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 

- znajomość języków obcych,

- umiejętność obsługi komputera,

- znajomość topografii Krakowa,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,

- umiejętność pracy w grupie,

- odporność na stres.


3. Zakres obowiązków:

- ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa,

- realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa 

   miejscowego. 

4. Warunki pracy i płacy:
- praca patrolowa w terenie,

- trzy zmiany,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,

- umowa o pracę na czas określony,

- wynagrodzenie zasadnicze 3 100 zł brutto (w trakcie trzymiesięcznego szkolenia  podstawowego), 3 450 zł brutto (po ukończeniu szkolenia podstawowego i zdaniu egzaminu),

- dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,

- dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,

- premia regulaminowa (po ukończeniu szkolenia podstawowego i zdaniu egzaminu),

- system nagród uznaniowych,

- dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. „trzynasta pensja”,

- bogaty pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń medycznych.

5. Wymagane dokumenty:
- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikacje można składać osobiście lub  za pośrednictwem poczty pod adresem:

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31-416 Kraków
oraz w formie elektronicznej na adres kadry@strazmiejska.krakow.pl
w terminie od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. do godz. 1200

 

Dla zachowania terminu decydująca jest data doręczenia dokumentów do Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Do pobrania: kwestionariusz personalny kandydata.

Zagadnienia na test wiedzy ogólnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do Straży Miejskiej Miasta Krakowa na stanowisko aplikanta – 2020 r.

1.    Podstawowe informacje o Straży Miejskiej Miasta Krakowa
2.    Samorząd terytorialny ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminnego
3.    Konstytucja –  Sejm, Senat, Prezydent RP
4.    Podstawy topografii miasta

Zestaw prób czynnościowych stosowanych w trakcie procedury naboru na wolne stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa – 2020 r.

1.    Skok w dal z miejsca
2.    Bieg wahadłowy 10 x 10 metrów
3.    Siady proste z leżenia tyłem tzw. brzuszki
4.    Podciąganie na drążku
5.    Rzut piłką lekarską

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska