Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1015 pasujących obiektów:

Program profilaktyki głębokich zaburzeń psychicznych

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/1595,27,komunikat,program_profilaktyki_glebokich_zaburzen__psychicznych.html

Rusza pierwszy w Polsce program profilaktyki głębokich zaburzeń psychicznych. Finansowany przez Urząd Miasta Krakowa projekt oparty jest na autorskim Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program obejmuje porady diagnostyczne, edukacyjne i sesje rodzinne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów – psychiatrów oraz psychologów.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/1918,27,komunikat,miejskie_centrum_profilaktyki_uzaleznien.html

Likwidacja zakładu budżetowego - Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą "Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie" i nadanie statutu jednostce – to jeden z punktów jutrzejszej (25 sierpnia) sesji Rady Miasta Krakowa.

Profilaktyka uzależnień w 2010 r.

https://krakow.pl/aktualnosci/4313,30,komunikat,profilaktyka_uzaleznien_w_2010_r_.html

Kampanie informacyjno – edukacyjne, zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, bezpłatna oferta działań profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców – to najważniejsze elementy realizowane przez Miasto Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Profilaktyka uzależnień w 2010 r.

https://krakow.pl/aktualnosci/4420,30,komunikat,profilaktyka_uzaleznien_w_2010_r_.html

Kampanie informacyjno – edukacyjne, zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, bezpłatna oferta działań profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców – to najważniejsze elementy realizowane przez Miasto Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Profilaktyka uzależnień w 2010 r.

https://krakow.pl/aktualnosci/4492,34,komunikat,profilaktyka_uzaleznien_w_2010_r_.html

Kampanie informacyjno – edukacyjne, zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, bezpłatna oferta działań profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców – to najważniejsze elementy realizowane przez Miasto Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Profilaktyka uzależnień w 2010 r.

https://krakow.pl/aktualnosci/4503,34,komunikat,profilaktyka_uzaleznien_w_2010_r_.html

Kampanie informacyjno – edukacyjne, zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, bezpłatna oferta działań profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców – to najważniejsze elementy realizowane przez Miasto Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

https://krakow.pl/aktualnosci/4755,29,komunikat,europejski_tydzien_profilaktyki_raka_szyjki_macicy.html

W sobotę (22 stycznia) rozpoczęła się ogólnopolska akcja profilaktyczna w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, która potrwa do 29 stycznia. Inicjatorem obchodów Tygodnia jest Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (European Cervical Cancer Association). W kraju akcję koordynuje Ogólnopolska Organizacja na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Kwiat Kobiecości.

Miejskie Centrum profilaktyki uzależnień spółką z o.o?

https://krakow.pl/aktualnosci/9685,30,komunikat,miejskie_centrum_profilaktyki_uzaleznien_spolka__z_o_o_.html

Likwidacja jednostki budżetowej - Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -  to jeden z tematów dzisiejszej (23 listopada, środa) sesji Rady Miasta Krakowa.

Profilaktyka uzależnień w 2011

https://krakow.pl/aktualnosci/10162,29,komunikat,profilaktyka_uzaleznien_w_2011.html

Kampanie informacyjno – edukacyjne, zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, bezpłatna oferta działań profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców – to najważniejsze elementy realizowane przez Miasto Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011.

Profilaktyka uzależnień

https://krakow.pl/aktualnosci/10190,29,komunikat,profilaktyka_uzaleznien.html

Kampanie informacyjno – edukacyjne, zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, bezpłatna oferta działań profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców – to najważniejsze elementy realizowane przez Miasto Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011.