Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski o udzielenie informacji publicznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U.2020.2176 j.t.)
z wyłączeniem informacji publicznej, która została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa, mogą być wnoszone:
•    pisemnie,
•    za pomocą faksu,
•    za pomocą poczty elektronicznej,
•    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie E-PUAP.

Zasady udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania zostały określone na stronie BIP "Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej".

Tryb i sposób postępowania w sprawach o udzielenie informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej. Dz.U.2020.2176 j.t.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY