Poradnik dla właścicieli nieruchomości uszkodzonych przez bazgroły lub nielegalne ogłoszenia i plakaty

Gdzie zgłosić zdarzenie?

Zniszczenie elewacji poprzez umieszczenie na niej bazgrołów lub nielegalnych reklam stanowi wykroczenie lub przestępstwo - przesądzi o tym wartość poniesionej szkody. Jeśli oszacowane straty nie przekraczają 800 zł sprawę należy zgłosić Straży Miejskiej - najlepiej telefonicznie na bezpłatny numer 986. Jeśli wartość szkód przekracza tę kwotę czyn stanowi przestępstwo i postępowanie w tej sprawie prowadzić będzie Policja. Należy skontaktować się z dyżurnym pod numerem 112 lub udać bezpośrednio do komisariatu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Niezależnie od poniesionych strat umieszczenie napisu, ogłoszenia, reklamy w miejscu do tego nie przeznaczonym stanowi wykroczenie opisane w art. 63a kodeksu wykroczeń.

Straż Miejska - tel. 986
Policja - tel. 112

Jak oszacować straty?

Jeśli Państwa nieruchomość ucierpiała w wyniku działania grafficiarza lub osoby rozklejającej nielegalne ogłoszenia konieczne będzie oszacowania poniesionych strat. W przypadku umieszczenia nielegalnego graffiti należy spróbować samemu wskazać koszt odnowienia zniszczonego fragmentu elewacji do stanu przed umieszczeniem napisu, a więc nie tylko zamalowanie samego napisu, lecz takie odmalowanie fragmentu elewacji, które przywróci w pełni stan poprzedni. W przypadku umieszczenia ogłoszenia, plakatu na nieruchomości i stwierdzenia, że spowodowało to zniszczenie elewacji (np. poprzez działanie kleju, ubrudzenie resztkami taśmy klejącej) należy postąpić podobnie - oszacować koszt odnowienia elewacji.

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub wykroczeniu?

Zawiadomienie o przestępstwie zniszczenia mienia jest ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Wzór zawiadomienia o przestępstwie znajduje się na końcu poradnika. Zawiadomienie o wykroczeniu można zgłosić telefonicznie na numer Straży Miejskiej - 986 lub ustnie strażnikowi.

Jak domagać się naprawienia szkody?

W przypadku gdy ustalono sprawcę zdarzenia naprawienia szkody można domagać się zarówno w postępowaniu karnym jak i w osobnym procesie cywilnym.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - wzór: plik .pdf / plik .doc

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY