Zimowe wyzwanie

W ostatnich dniach spadły duże ilości śniegu. Dla właścicieli i zarządców nieruchomości powinien być to jasny sygnał, że właśnie przybyło im obowiązków.

Zimowe wyzwanie
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

• niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika – położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,

• niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,

• niezwłoczne usuwanie sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

• pryzmowanie błota, śniegu, lodu na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 metra od pnia drzewa, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

Numer interwencyjny do straży miejskiej: 986.

Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników – mailowo: interwencje24@mpo.krakow.pl; telefonicznie: 12 646 23 61.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY