Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Podsumowanie sezonu grzewczego 2021/2022

3061 kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej przeprowadzili strażnicy miejscy w ciągu 6 miesięcy zakończonego sezonu grzewczego. Od października 2021, do marca 2022, ujawnili 44 wykroczenia, nałożyli 23 mandaty karne, sporządzili 14 wniosków o ukaranie do sądu, pouczyli 7 osób.

 

Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Podsumowanie sezonu grzewczego 2021/2022
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Coraz mniej wykroczeń.

Od kilku lat w Krakowie systematycznie maleją stężenia pyłów zawieszonych, nie dochodzi również już do bardzo wysokich przekroczeń poziomów zanieczyszczeń, które odnotowywaliśmy jeszcze kilka lat temu. Wpływ na taki stan rzeczy ma obowiązująca od 1 września 2019 roku uchwała antysmogowa, oraz stałe działania prewencyjne miasta.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że systematycznie maleje liczba zgłoszeń kierowanych do dyżurnych. Tym samym strażnicy miejscy ujawniają coraz mniej wykroczeń popełnianych przez krakowian. 

 

Sezon 2019/2020

Sezon 2020/2021

Sezon 2021/2022

Przyjęte zgłoszenia interwencyjne

2545

840

412

Ujawnione wykroczenia

368

94

44

Liczba mandatów

92

37

23

 

- Dane, którymi dysponuje straż miejska napawają optymizmem. Zgłoszeń mieszkańców o nieprzestrzeganiu przepisów antysmogowych z każdym rokiem jest znacznie mniej. Mamy bardziej świadome społeczeństwo, a krakowska uchwała przynosi efekty – mówi Paweł Ścigalski pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza.

Dodaje, że w Krakowie dalej kontynuowane są programy wsparcia mieszkańców: osłonowy, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, OZE, a w drugiej połowie kwietnia bieżącego roku zostanie uruchomiony nabór wniosków do programu Stop Smog.

Uchwała antysmogowa 

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Od 1 września 2019 roku w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej wyciągane są konsekwencje wynikające z przepisów prawa (pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tysięcy złotych). Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.