Drony nad łąkami i rzekami w Krakowie

Wiosną przyroda budzi się do życia, a my jak co roku o tej porze przypominamy i apelujemy o niewypalanie traw. Ten niebezpieczny dla ludzi proceder niszczy środowisko i zanieczyszcza powietrze. Dlatego kontrole rejonów łąk i rzek w Krakowie są prowadzone m.in. przy użyciu dronów.

Drony nad łąkami i rzekami w Krakowie
Fot. Bogusław Świerzowski

Ostrzegamy: za to nielegalne działanie grozi grzywna nawet do 5 tys. złotych.

Zakaz wypalania łąk reguluje m.in. przepis kodeksu wykroczeń penalizujący wypalanie traw, również w taki sposób, że dym lub ogień powodują zakłócenia w ruchu drogowym.

art. 82 par. 4 Kodeksu wykroczeń:
Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów, bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY