Bezpieczna jazda na rowerze

Sezon rowerowy rozkręca się na dobre. Dlatego zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie poruszania się rowerem, zarówno w mieście jak i poza nim. Rowerzysta, tak jak i pieszy jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwa wynikające z naruszania przepisów ruchu drogowego.

Bezpieczna jazda na rowerze
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Podstawowe wyposażenie roweru:

A - z przodu – co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym lub migającym światłem - czyli np. lampka przednia na baterie, akumulatory lub dynamo,
B - z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym, lub migającym światłem,
C - co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, 
D - dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Dodatkowe wyposażenie:

E - żółte światła odblaskowe na bocznych płaszczyznach

Co z kaskiem i odblaskami?

Mimo, iż nie ma takiego obowiązku, to w trosce o zdrowie, a nawet życie, zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Elementy odblaskowe umieszczone na rowerze, ale też przymocowane do ubrania, wiezionych pakunków, butów, plecaka itp. poprawiają widoczność rowerzysty.

Przepisy

Co do zasady rowerzystom nie wolno jeździć po chodniku. Jednak kodeks drogowy dopuszcza taką możliwość w kilku przypadkach.

Rowerzysta może korzystać z chodnika tylko gdy:

  • opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Nie wolno przejeżdżać rowerem przez przejścia dla pieszych. Jeśli rowerzysta chce pokonać takie przejście powinien zsiąść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę. Wtedy traktowany jest jak pieszy.

Jeżeli natomiast pieszy zamierza skorzystać z drogi dla rowerów, to dozwolone jest to tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza albo w przypadku niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, obowiązany jest ustąpić miejsca rowerowi.

Kierowcy samochodów muszą pamiętać, że zbliżając się do przejazdu dla rowerów albo skręcając w drogę poprzeczną, muszą zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na ścieżce.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY