Aktualności

Nie wystarczy zdjęcie, żeby ukarać kierowcę mandatem

15 listopada weszła w życie nowelizacja Kodeksu wykroczeń. Dotąd przepisy nie pozwalały na wystawienie mandatu karnego sprawcy wykroczenia, polegającego na nieprawidłowym zaparkowaniu samochodu,  na podstawie przesłanego do straży zdjęcia.

Otrzymaliśmy 7 nowych radiowozów ekologicznych

W dniu św. Mikołaja,  na dziedzińcu Urzędu Miasta Krakowa Prezydent Jacek Majchrowski przekazał komendantowi Adamowi Młotowi 7 samochodów hybrydowych.

1 017 kontroli urządzeń grzewczych w listopadzie

Strażnicy miejscy ujawnili 11 przypadków spalania śmieci. W związku z tym nałożyli 10 mandatów karnych na kwotę 1 600 złotych oraz pouczyli 1 osobę. Ponadto ujawnili 16 sytuacji, w których mieszkańcy nie posiadali certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego do spalania węgla. Za te wykroczenia funkcjonariusze nałożyli 2 mandaty karne, pouczyli 14 osób.

Pomagamy osobom bezdomnym przetrwać zimę

Jesienią i zimą sytuacja osób bezdomnych staje się dramatyczna. Spotykamy ich w centrum miasta, na Plantach, w parkach, na dworcach, przy galeriach handlowych, w pojazdach komunikacji miejskiej. W poszukiwaniu dachu nad głową szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, w klatkach schodowych, piwnicach, pustostanach czy kanałach ciepłowniczych. Ponieważ niskie temperatury zagrażają ich zdrowiu i życiu, nie można pozwolić by zostali całkiem sami.

Znamy zwycięzców konkursu „Prawo, ratownictwo, bezpieczeństwo”

W XI edycji konkursu, „Prawo, ratownictwo, bezpieczeństwo”, w której uczestnikami po raz pierwszy byli ósmoklasiści, zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 78. Finał imprezy odbył się w krakowskiej Tauron Arenie.

Październikowe kontrole spalania odpadów

413 kontroli domowych palenisk przeprowadzili strażnicy miejscy w pierwszym miesiącu nowego sezonu grzewczego.

Funkcjonariusze ujawnili 7 przypadków spalania śmieci. W związku z tym nałożyli 4 mandaty karne na kwotę 400 złotych, przygotowali 1 notatkę pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 2 osoby. Ponadto pouczyli 19 osób nie posiadających certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego do spalania węgla oraz jednego mieszkańca użytkującego paliwo złej jakości.

100. rocznica wyzwolenia Krakowa

31 października 1918 roku Kraków jako pierwsze miasto w Polsce odzyskał  niepodległość.  Z tej okazji dzisiaj, pod hasłem ,,Wolność przyszła z Podgórza” odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę tego historycznego  wydarzenia.

Wszystkich Świętych 2018

150 strażników miejskich będzie zabezpieczać rejony krakowskich cmentarzy (Rakowicki, Podgórski, Batowicki, Grębałowski, Na Salwatorze, Pasterniku, przy ulicy Orlej, Balickiej). Od 1 do 4 listopada  funkcjonariusze będą współpracować z policjantami, pracownikami Zarządu Cmentarzy Komunalnych oraz z inspektorami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

III edycja „Barometru Krakowskiego” za nami

Ankieterzy przeprowadzili w tym roku 1 496 wywiadów. Mieszkańcy oceniali między innymi warunki życia w Krakowie, wskazywali władzom miasta priorytetowe działania oraz podsumowywali ich działania.

Nowe narzędzia do kontroli środowiskowej

Straż Miejska Miasta Krakowa otrzymała pierwszy elektryczny samochód, spełniający wymogi ustawy o elektromobilności. Pojazd będzie służył do przewozu specjalistycznego sprzętu do kontroli środowiskowej. Dzięki urządzeniom stanowiącym jego wyposażenie, będzie możliwe prowadzenie pomiarów jakości powietrza w Krakowie, w tym pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. Zakup samochodu został sfinansowany przez miasto z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY