Aktualności

Wiosenne kontrole placów zabaw

Od 21 marca do 12 kwietnia strażnicy miejscy skontrolowali 351 placów zabaw. Ujawniono 8 nieprawidłowości, 2 z nich już usunięto, w 6 przypadkach wydłużono czas na ich zlikwidowanie.

Podsumowanie sezonu grzewczego 2018/2019

4 841 palenisk domowych skontrolowali strażnicy miejscy w trakcie sześciomiesięcznych działań (październik 2018 – marzec 2019). Mimo, iż regularne kontrole dobiegły końca, mieszkańcy nadal mogą zgłaszać sygnały dotyczące spalania odpadów pod numer alarmowy 986.

Bezpieczna jazda na rowerze

Sezon rowerowy rozkręca się na dobre. Dlatego zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie poruszania się rowerem, zarówno w mieście jak i poza nim. Rowerzysta, tak jak i pieszy jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwa wynikające z naruszania przepisów ruchu drogowego.

Fachowe wsparcie dla osób bezdomnych

Jednym z najważniejszych działań strażników miejskich w okresie zimowym była kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych. W tym roku nasze patrole wsparli lekarze oraz wolontariusze z Fundacji „Przystań Medyczna”.

Służby na wysokości zadania. Skuteczna walka o życie

Dzisiaj do naszego patrolu pełniącego służbę w Rynku Głównym podeszła kobieta i zgłosiła, że na schodkach  przy ul. Floriańskiej siedzi nietrzeźwy mężczyzna, który może potrzebować pomocy. Strażnicy skierowali się we wskazane miejsce. Zastali tam patrol policji oraz opisanego mężczyznę, który w trakcie oczekiwania na transport zaczął się osuwać na ziemię. Jeden ze strażników podbiegł do niego, aby sprawdzić, co się dzieje, a wtedy okazało się, że ten przestał oddychać.

Sprzątamy po psach

Ten pozytywny trend obserwują strażnicy miejscy w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków. Dostrzegają zmiany w zachowaniach właścicieli czworonogów, którzy zaopatrzeni w woreczki coraz częściej schylają się, aby podnieść to, co pozostawił na spacerze ich pies.

Bezpieczna podróż nocną komunikacją

Z piątku na sobotę po raz kolejny wraz z MPK SA przeprowadziliśmy akcję „Bezpieczny powrót”, której celem było bezpieczeństwo i komfort pasażerów podróżujących komunikacją nocną. Wspólne patrole rozpoczęły się o 20.00 i trwały do godz. 4.00.

Operator monitoringu namierzył sprawcę dewastacji krzyża

Dzięki pracy operatora monitoringu Straży Miejskiej Miasta Krakowa ujęto mężczyznę, który zniszczył nożem krzyż znajdujący się przed wejściem do kościoła Dominikanów. Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Mandaty za alkohol i palenie papierosów w nocnej komunikacji

Z piątku na sobotę po raz kolejny wraz z MPK SA przeprowadziliśmy akcję „Bezpieczny powrót”, której celem było bezpieczeństwo i komfort pasażerów podróżujących komunikacją nocną. Wspólne patrole rozpoczęły się o 20.00 i trwały do godz. 4.00.

1 027 kontroli urządzeń grzewczych w lutym

Funkcjonariusze ujawnili 18 przypadków spalania śmieci. W związku z tym nałożyli 16 mandatów karnych, przygotowali 1 notatkę pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 1 osobę. Ponadto za brak certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego do spalania węgla nałożyli 5 mandatów karnych oraz pouczyli 14 osób.

Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY