Kontakt

Telefon interwencyjny 986

 

Centrala: tel. 12 411 00 45 

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa: Jerzy Mądrzyk

Zastępcy komendanta: Radosław Gądek, Zbigniew Ulman

Adres: Al. Jana Pawła II 188, 31-982 Kraków
Sekretariat: 12 413 77 03
Fax: 12 413 88 29
E-mail: smkrak@strazmiejska.krakow.pl
Elektroniczna skrzynki podawcza: E-PUAP

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30. 

Zgłoszenia dotyczące:

·       zagrożenia życia lub zdrowia

·       niszczenia mienia

·       zakłócania porządku publicznego

·       spożywania napojów alkoholowych w miejscach zabronionych

·       tamowania ruchu

– ze względu na konieczność podjęcia szybkiej interwencji – prosimy kierować bezpośrednio pod bezpłatny całodobowy numer – 986.

----------------------

Interwencje prosimy zgłaszać bezpośrednio na bezpłatny numer 986.

Informacje o zasadach wnoszenia skarg, wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) znajdą Państwo w zakładce Przewodnik (jak załatwić sprawę).

Adres:
Aleja Jana Pawła Ii 188, 31-982 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY