Oddział Śródmieście, dzielnice I, II, III

Adres:
ul. Dobrego Pasterza 116, Kraków
Telefon:
Sekretariat (nie służy do zgłaszania interwencji) +48 12 688 21 61
Dzielnice:

I - Stare Miasto
II - Grzegórzki
III - Prądnik Czerwony

Kierownictwo

Naczelnik Oddziału

Jacek Stopa

Stopa
Naczelnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Oddziału.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003 r.).

- od kwietnia 1995 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od lutego 1999 r. inspektor do spraw postępowań w Oddziale V Podgórze Wola Duchacka,

- od lipca 2004 r. kierownik referatu w Oddziale V Podgórze Wola Duchacka, 

- od lipca 2008 r. Naczelnik Oddziału V Podgórze Wola Duchacka, 

- od 4 października 2010 r. Naczelnik Oddziału IV Podgórze,

- od 1 maja 2013 r. Naczelnik Oddziału I Śródmieście.

Uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką "Honoris gratia" w 2006 r.

Odznaczony medalem "XX-lecie powstania Rad Dzielnic Miasta Krakowa" przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki (2011 r.)
 

 


Zastępca Naczelnika Oddziału I Śródmieście

Piotr Kwatera
Kwatera

Zastępca Naczelnika Oddziału I Śródmieście sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych oddziału:
- Referat Rejonowy,
-Sekcja Dyżurnych.

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2004 r.).

- od września 1996 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od sierpnia 1999 r. dyżurny w Oddziale Prokocim,

- od września 2002 r. pełnił obowiązki inspektora ds. postępowań i profilaktyki Oddziału Prokocim,

- od kwietnia 2004 r. inspektor Wydziału Organizacji,

- od lipca 2005 r. kierownik Referatu Oddziału Prokocim,

- od 15 września 2008 r. kierownik Referatu Rejonowych Oddziału Krowodrza,

- od 1 września 2011 r. p.o. Zastępcy Naczelnika Oddziału I Śródmieście,

- od 1 kwietnia 2012 r. Zastępca Naczelnika Oddziału I Śródmieście.

 

Uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką "Honoris gratia" w 2014 r.

 


Kierownik I Referatu Patrolowo-Interwencyjnego

Wojciech Łabaj
 

Wojciech Łabaj

Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą strażników podległego referatu w Dzielnicy I.

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2007 r.).

- od lutego 1995 r. strażnik aplikant Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od sierpnia 1995 r. strażnik Oddziału I Śródmieście,

- od grudnia 1996 r. kierownik sekcji, kierownik referatu,

- od lutego 2006 r. strażnik Oddziału III Nowa Huta,

- od lipca 2006 r. dyżurny Oddziału II Krowodrza,

- od listopada 2009 r. strażnik Oddziału I Śródmieście,

- od lutego 2010 r. Z-ca Kierownika Referatu,

- od stycznia 2012 r. Kierownik Referatu III Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału I Śródmieście,

- od listopada 2012 r. Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie,

- od stycznia 2013 r. Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału I Śródmieście.

 


Kierownik II Referatu Patrolowo-Interwencyjnego

Wojciech Szymański
 

Kierownik Referatu Rejonowego odpowiedzialny jest za planowanie i organizowanie pracy strażników rejonowych.

 

Jest absolwentem Krakowskiej Akademii w Krakowie na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem (2011 r.).

- od marca 2002 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od lipca 2009 r. dyżurny Oddziału IV Podgórze,

- od stycznia 2011 r. dyżurny Referatu Koordynacji Służby,

- od listopada 2011 r. p.o. z-cy kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału IV Podgórze,

- od lutego 2013 r. Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału IV Podgórze,

- od lutego 2014 r. Kierownik Referatu Rejonowego Oddziału IV Podgórze,

- od września 2014 r. Kierownik Referatu Rejonowego Oddziału I Śródmieście,

- od czerwca 2016 r. Kierownik II Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału I Śródmieście.

 


Kierownik III Referatu Patrolowo-Interwencyjnego

Roman Węgrzyn

kier. Roman Węgrzyn

Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Politologia i Nauki Społeczne).

- od październik 1997 r. młodszy strażnik Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od lipca 2004 r. strażnik Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od wrzesień 2011 r. młodszy specjalista Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od października 2014 r. z-ca kierownika Referatu Ruchu Drogowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od lutego 2016 r. kierownik III Referatu Patrolowo-Interwencyjnego.

 

 

 


Kierownik II Referatu Rejonowego

Dominik Widłak

kier. Dominik Widłak

Jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

- od marca 2006 r. zatrudniony w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od czerwca 2016 r. kierownik Referatu II Rejonowego w Oddziale I Śródmieście.

 

 

 

 

 


Kierownik Referatu Ruchu Drogowego

Radosław Kaleta

Radosław Kaleta

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Oddziału I Śródmieście nadzoruje pracę podległych strażników.

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2005 r.).

- od lipca 1995 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od marca 2005 r. inspektor w Wydziale Organizacji Służby,

- od października 2006 r. Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Oddziału I Śródmieście.

 


Kierownik Referatu Dyżurnych i Monitoringu Wizyjnego

Katarzyna Matura

Katarzyna Matura


Kierownik Referatu sprawuje nadzór nad sekcjami Dyżurnych i Monitoringu Wizyjnego.

 

- od lutego 2007 r. - aplikant Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od lutego 2008 r. - młodszy strażnik,

- od września 2010 r. - strażnik,

- od listopada 2011 - pomocnik Dyżurnego Oddziału
I Śródmieście,

- od stycznia 2012 r. p.o Zastępcy Kierownika I Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału I Śródmieście,

- od listopada 2012 r. Z-ca Kierownika Referatu I Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału I Śródmieście,

- od października 2013 r. Z-ca Kierownika Referatu Ruchu Drogowego,

- od czerwca 2014 r. p.o. Kierownika Referatu Dyżurnych i Monitoringu Wizyjnego Oddziału I Śródmieście.

Data: 2024-01-25 pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych