Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Straż Miejska Miasta Krakowa informuje, iż w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa lub Straż Miejska Miasta Krakowa reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 188 w Krakowie.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

  • listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres email smkrak@strazmiejska.krakow.pl,
  • telefonicznie – 12 688 21 00.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Aleksandra Barska oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Andrzej Litwa. 

Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@strazmiejska.krakow.pl. lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego wynikającego:

Zobacz także: Informacja o przetwarzaniu danych za pomocą monitoringu wizyjnego

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Dane osobowe
Warto zobaczyć
POLECAMY