Wrześniowe kontrole zakazu spalania paliw stałych

592 paleniska skontrolowali strażnicy miejscy w pierwszym miesiącu obowiązywania zakazu spalania węgla i drewna w Krakowie. Ujawniono 19 wykroczeń, nałożono 8 mandatów karnych na kwotę 2 200 zł, pouczono 1 osobę, przygotowano 10 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu.

Wrześniowe kontrole zakazu spalania paliw stałych
Fot. www.pixabay.com

Przepisy antysmogowe

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Oznacza to, że od 1 września 2019 roku w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Zespół kontrolny

Kontrole prowadzi 30 osobowy zespół strażników Referatu Kontroli Odpadów oraz strażników Sekcji Ekologicznych. W przypadku znacznych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza lub zwiększonej liczby zgłoszeń interwencyjnych do zespołu dołączy kolejnych 70 strażników. Niezależnie od tego wszyscy funkcjonariusze są przeszkoleni i przygotowani do przeprowadzenia kontroli.

Sankcje

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej wyciągane są konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Ujawniane wykroczenia mogą zakończyć się pouczeniem, mandatem karnym od 20 zł do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu (grzywna nawet do 5 tys. zł.).

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie. Decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY