Od 1 września zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej od najbliższej niedzieli zacznie obowiązywać całkowity zakaz stosowania węgla i drewna. Strażnicy miejscy, urzędnicy z Wydziału ds. Jakości Powietrza oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska rozpoczną intensywne działania. Do wiosny 2020 roku planowanych jest ponad 4,5 tysiąca kontroli palenisk.

Od 1 września zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Przepisy antysmogowe

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Oznacza to, że  po 1 września 2019 roku w instalacjach grzewczych dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Nasze działania

Będą realizowane przede wszystkim zgłoszenia interwencyjne od mieszkańców, ukierunkowane na ujawnianie osób spalających paliwa stałe, które dotychczas nie podjęły czynności zmierzających do ich zastąpienia paliwem dopuszczonym do użytkowania.

Zespół kontrolny

Kontrole będzie prowadzić 30 osobowy zespół strażników Referatu Kontroli Odpadów oraz strażników Sekcji Ekologicznych. W przypadku znacznych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza lub zwiększonej liczby zgłoszeń interwencyjnych, do zespołu dołączy kolejnych  70 strażników. Niezależnie od tego wszyscy funkcjonariusze są przeszkoleni i przygotowani do przeprowadzenia tego typu kontroli

Specjalistyczny sprzęt

Do analizy zanieczyszczeń strażnicy wykorzystywać będą m.in.: monitor pyłu zawieszonego, kamerę termowizyjną i bezzałogowy statek powietrzny (dron).

Sankcje

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej będą wyciągane konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Ujawnione wykroczenia będą kończyły się pouczeniem, mandatem karnym od 20 zł do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu (grzywna nawet do 5 tys. zł.).

Przy czym każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych będzie rozpatrywany indywidualnie. Decyzje o sankcjach strażnicy będą podejmować w oparciu o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne i inne.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Zaborski
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY