Wiosenne kontrole placów zabaw

Od 21 marca do 12 kwietnia strażnicy miejscy skontrolowali 351 placów zabaw. Ujawniono 8 nieprawidłowości, 2 z nich już usunięto, w 6 przypadkach wydłużono czas na ich zlikwidowanie.

Wiosenne kontrole placów zabaw
Fot. Edyta Ćwiklik

Akcja „Bezpieczne place zabaw i piaskownice” miała na celu zapewnienie porządku na terenach przeznaczonych do rekreacji, a także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo przebywających tam dzieci. Sprawdzany był m.in. stan techniczny urządzeń zabawowych, czystość piaskownic oraz szczelność ogrodzeń.  W przypadku wykrycia nieprawidłowości,  strażnicy przekazywali informacje administratorom i zarządcom terenów i zobowiązywali ich do usunięcia usterek w wyznaczonych terminach.

Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości  należały:

- uszkodzone urządzenia zabawowe,
- brak piasku w piaskownicach,
- uszkodzone ogrodzenia,
- zanieczyszczone piaskownice,
- wulgarne napisy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY