Podsumowanie sezonu grzewczego 2018/2019

4 841 palenisk domowych skontrolowali strażnicy miejscy w trakcie sześciomiesięcznych działań (październik 2018 – marzec 2019). Mimo, iż regularne kontrole dobiegły końca, mieszkańcy nadal mogą zgłaszać sygnały dotyczące spalania odpadów pod numer alarmowy 986.

Podsumowanie sezonu grzewczego 2018/2019
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Kontrole domowych instalacji grzewczych

Funkcjonariusze ujawnili 65 przypadków spalania śmieci. Nałożyli 53 mandaty karne na kwotę 9 150 złotych, pouczyli 8 osób, skierowali 4 wnioski o ukaranie do sądu. Ponadto w sytuacjach spornych pobierali próbki popiołu, które następnie przekazywali do analizy laboratoryjnej celem stwierdzenia, czy w popiele były obecne substancje zabronione. Do badania przekazali 11 próbek.

Strażnicy miejscy prowadzili kontrole w oparciu o upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Sprawdzali, czy mieszkańcy nie naruszają przepisów zawartych w Ustawie o odpadach, która zabrania termicznego przekształcania odpadów poza przystosowanymi do tego celu spalarniami.

Przepisy antysmogowe

Obowiązująca w Krakowie uchwała antysmogowa zakazuje używania przez gospodarstwa domowe opału złej jakości, mułów i flotów węglowych oraz drewna o wilgotności powyżej 20 procent.

Zgodnie z jej wymogami funkcjonariusze sprawdzają także świadectwa jakości paliwa. Za brak certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego do spalania węgla strażnicy nałożyli w ostatnich sześciu miesiącach 19 mandatów karnych, pouczyli 91 osób, sporządzili 2 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu.

Zakaz spalania węgla i drewna

1 września 2019 r. w Krakowie zacznie obowiązywać całkowity zakaz stosowania węgla i drewna. Osoby, które do tej pory zwlekały z wymianą paleniska, mają ostatnią szansę na otrzymanie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Co ważne, wnioski można składać jeszcze do 30 czerwca 2019 r., ale warunkiem ich przyjęcia, jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Po tej dacie nie będzie już możliwości uzupełnienia brakujących dokumentów, a niekompletne wnioski nie zostaną rozpatrzone.

Badanie przeprowadzone przez IBRIS

Niemal wszyscy badani krakowianie (96,6 % słyszeli o wprowadzeniu obowiązku całkowitego zakazu palenia węglem i drewnem w Krakowie, a blisko połowa zna datę wejścia w życie tego przepisu (49,6 %) – wynika z badania przeprowadzonego przez IBRIS na grupie 1000 respondentów w marcu 2019 r. Zatem świadomość mieszkańców Krakowa jest w tej kwestii bardzo duża. Mieszkańcy Krakowa w większości wiedzą jakie działania muszą podjąć, aby dostosować się do tego zakazu (tak wskazało 70,4 % respondentów). Prawie co drugi badany poprawnie identyfikuje straż miejską jako organ uprawniony do kontroli przestrzegania wchodzącego w życie 1 września 2019 r. zakazu.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY