Grali bez zezwolenia. Trafili przed sąd

4 obcokrajowców grających na instrumentach muzycznych bez zezwolenia na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto zostało ukaranych przez sąd grzywną. Sąd orzekł również przepadek instrumentów, z których korzystali, na rzecz Skarbu Państwa.

Grali bez zezwolenia. Trafili przed sąd
Fot. Edyta Ćwiklik

Kilka dni temu strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec grupy osób, które od dłuższego czasu notorycznie naruszały zakazy i ograniczenia obowiązujące w ścisłym centrum miasta przez prowadzenie występów muzycznych – bez uzyskania zezwolenia zarządcy drogi oraz bez zawarcia stosownej umowy z Gminą Miejską Kraków.

Pomimo wcześniejszych wielokrotnych interwencji i nakładanych mandatów karnych grupa nadal pojawiała się w okolicach Rynku Głównego. Nasilały się również sygnały kierowane do straży miejskiej od urzędników, mieszkańców, turystów oraz artystów grających legalnie w centrum miasta, którzy zwracali uwagę na ich nielegalną działalność.

Gdy okazało się, że są to osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania lub stałego pobytu na terenie Polski, zachodziła uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Dlatego zostały one ujęte przez strażników miejskich i doprowadzone na I Komisariat Policji przy ul. Szerokiej.

Policjanci przeprowadzili szereg czynności, dzięki którym już następnego dnia uliczni grajkowie stanęli przed sądem. Odbyła się rozprawa, podczas której za popełnione wykroczenia nałożono na wszystkich grzywny oraz orzeczono przepadek instrumentów muzycznych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY