1 035 kontroli domowych palenisk w styczniu

Funkcjonariusze ujawnili 9 przypadków spalania śmieci. W związku z tym nałożyli 6 mandatów karnych, przygotowali 1 notatkę pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 2 osoby. Ponadto za brak certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego do spalania węgla nałożyli 6 mandatów karnych oraz pouczyli 19 osób.

1 035 kontroli domowych palenisk w styczniu
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Przepisy

Zgodnie z przepisami zawartymi w uchwale antysmogowej dla Krakowa, która obowiązuje od 1 lipca 2017 roku, do ogrzewania domu nie można używać paliw niskiej jakości oraz drewna o wilgotności powyżej 20 procent. W trakcie kontroli strażnicy miejscy przypominają mieszkańcom o obowiązującym od 1 września br. zakazie użytkowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Kontrole jakości paliwa

Patrole kontrolując jakość paliwa sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiada, a mimo tego paliwo budzi wątpliwości (jego wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas pobierana jest próbka węgla i popiołu do badania laboratoryjnego.

Zespół kontrolny

Stanowią go strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 29 osób. W przypadku znacznych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza lub zwiększonej liczby zgłoszeń interwencyjnych, do zespołu dołączy 71 strażników.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY