Niebawem poznamy nowych strażników miejskich

Rada Miasta Krakowa poprzedniej kadencji podjęła uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju Straży Miejskiej Miasta Krakowa na najbliższe lata.  W ślad za tym tegoroczny budżet naszej jednostki umożliwia zwiększenie zatrudnienia do poziomu 480 osób
(w SMMK pracują teraz łącznie 444 osoby).

Niebawem poznamy nowych strażników miejskich
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Trwający obecnie nabór przewiduje zatrudnienie 30 osób na stanowisku strażnika aplikanta. Łącznie o pracę ubiegały się 123 osoby. Po przeprowadzeniu pisemnego testu oraz oceny psychologa 54 osoby zostały dopuszczone do etapu rozmowy kwalifikacyjnej. Trwały one w komendzie od środy do piątku.Wraz z początkiem marca dowiemy się, kto wstąpi w szeregi Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Po ukończeniu trzymiesięcznego kursu podstawowego i zdaniu egzaminów końcowych, aplikanci trafią na Oddział I Śródmieście,
a po zdobyciu doświadczenia będą przydzielani do różnych referatów w zależności od liczby wakatów w poszczególnych oddziałach. W trakcie szkolenia przyszli strażnicy miejscy poznają przede wszystkim zagadnienia z prawa karnego oraz postępowania w sprawach karnych. Zdobywają też uprawnienia do kontroli ruchu drogowego oraz umiejętności ratownika przedmedycznego. Aplikanci uczą się również podstaw kryminologii i kryminalistyki, psychologii czy prawa administracyjnego. Przyszli funkcjonariusze muszą wiedzieć także sporo na temat używania środków przymusu bezpośredniego i przeprowadzania interwencji. Przechodzą także szkolenie psychologiczne, którego celem jest umiejętność zachowania się w ekstremalnych sytuacjach, takich jak  np. agresja tłumu, stres czy inne sytuacje konfliktowe.

Praca w Straży Miejskiej Miasta Krakowa to przede wszystkim służba na rzecz miasta i jego mieszkańców. Funkcjonariusze mają realny wpływ na to jak wygląda Kraków oraz jak się w nim żyje.  Osoby chcące zostać funkcjonariuszami muszą pamiętać, że ta praca niesie ze sobą wiele wyzwań i na pewno nie ma obaw, że wpadnie się w rutynę. Wychodząc na patrol nigdy nie wiadomo, jaką interwencję trzeba będzie podjąć czy w jakiej sytuacji udzielić komuś pomocy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Kordys
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY