Zasłużeni dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Straż Miejska Miasta Krakowa pragnąc uhonorować osoby, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju jednostki, jej działania lub wniosły szczególny wkład do budowy dobrego imienia lub wizerunku Straży, ustanowiła Tytuł: „ZASŁUŻONY DLA STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA”.

Zasłużeni dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

 

Tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Nadaje się go za szczególne osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla istnienia i funkcjonowania Straży Miejskiej Miasta Krakowa, a w szczególności za zasługi mające wpływ na jej rozwój i wizerunek jednostki, jak również działalność na forum lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie rozwoju straży gminnych w Polsce, w tym szczególnie Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Do tej pory Tytuł „Zasłużony dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa” otrzymało 8 osób. Ich osiągnięcia można zobaczyć tutaj.

(oprac. na podstawie Regulaminu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa) 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Zaborski
Podmiot publikujący: Straż Miejska