Kierownictwo

Jerzy Mądrzyk

Jerzy MĄDRZYK

Komendant

1 listopada 2019 roku – decyzją Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, został powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Komendant kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez jednostkę wyniki, a sprawozdanie z realizacji wykonanych przez Straż zadań składa Prezydentowi. Do jego zadań należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą jednostki – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań. Jest przełożonym wszystkich strażników i pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Komendantowi podlegają bezpośrednio:

 • Zastępcy Komendanta
 • Główny księgowy
 • Referat  kadr
 • Wydział Prawny i Kontroli Wewnętrznej
 • Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach.

Jerzy Mądrzyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ukończył również studia podyplomowe: na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego (Prawo samorządowe, Bezpieczeństwo i porządek publiczny), na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie kierowania i współpracy służb społecznych, a także kierunek Rachunkowość i Finanse na Akademii Ekonomicznej. Posiada 28-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych.

W okresie od 1 czerwca 1992 r. do 31 lipca 2007 r. był zatrudniony w Straży Miejskiej Miasta Krakowa, pełnił tam funkcję zastępcy komendanta od 29 marca 1993 r. Od 1 sierpnia 2007 r. pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złoty Medal za długoletnią służbę

Interesuje się: wędkarstwem spinningowym i muchowym, literaturą, siatkówką. Jego pasją są podróże.

 


 

Radosław Gądek

 

Radosław GĄDEK

Zastępca Komendanta

 

 

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

 • Wydziałem Organizacji Służby,
 • Wydziałem Ochrony Środowiska,
 • Wydziałem Profilaktyki,
 • Referatem Logistyki.

Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1994 r.). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie kierowania i współpracy służb społecznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999 r.).

 • od marca 1996 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
 • od sierpnia 2000 r. inspektor w Wydziale Organizacji Służby,
 • od czerwca 2004 r. Naczelnik Wydziału Organizacji Służby,
 • od sierpnia 2007 r. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi (2011 r.),
 • Srebrna Odznaka Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej (2012 r.),
 • Odznaka Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2013 r.),
 • Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom (2014 r.)
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2015 r.)
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP (2016 r.)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2016 r.)
 • Odznaczenie Pamiątkowe Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (2017 r.)
 • Złoty Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP (2017 r.)
 • Krzyż za Zasługi dla Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych (2018 r.)
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2019 r.)
 • Medal "Pro Patria" (2019 r.)

Radosław Gądek urodził się w 1969 r. Jego hobby to historia, turystyka, zegarki mechaniczne.

 


 

 

Zbigniew Ulman

 

Zbigniew ULMAN

Zastępca Komendanta

 

 

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

 • Oddziałami Rejonowymi,
 • Oddziałem Wsparcia.

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1998 r.) i Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2003 r.).

 • od października 1991 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
 • od grudnia 1993 r. dowódca plutonu,
 • od czerwca 1995 r. Naczelnik Oddziału Wola Duchacka,
 • od listopada 1996 r. Naczelnik Oddziału Śródmieście,
 • od maja 2008 r. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2005 r.)
 • Nagroda "Bezpieczny Kraków" za 2006 r.
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (2013 r.)
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji (2013 r.)
 • Złoty Medal Pamiątkowy za "Zasługi dla MPK Kraków" (2015 r.)
 • Honoris Gratia (2016 r.)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2016 r.)
 • Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2017 r.)

Zbigniew Ulman urodził się w 1965 r., jest żonaty, ma jedno dziecko. Interesuje się literaturą, muzyką i marynistyką, uprawia narciarstwo i jeździ na rowerze.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska