Oddział Krowodrza, dzielnice IV, V, VI, VII

Adres:
ul. Stachiewicza 3, 31-303 Kraków
Telefon:
Sekretariat (nie służy do zgłaszania interwencji) +48 12 688 22 23
Dzielnice:

Dzielnice:
IV - Prądnik Biały
V - Krowodrza
VI - Bronowice
VII - Zwierzyniec 

Kierownictwo

Naczelnik Oddziału

Andrzej Dadał

 

Naczelnik nadzoruje realizację ustawowych zadań Straży na podległym Oddziałowi terenie działania. 

Jest absolwentem Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2008 r.);

- od kwietnia 1994 r. Strażnik Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od lipca 1996 r. Kierownik sekcji,

- od grudnia 1996 r. pełniący obowiązki Naczelnika Oddziału III Nowa Huta,

- od lipca 1997 r. Naczelnik Oddziału III Nowa Huta,

- od 4 października 2010 r. Naczelnik Oddziału I Śródmieście,

- od 1 maja 2013 r. Naczelnik Oddziału Nowa Huta,

- od 1 maja 2023 r. Naczelnik Oddziału II Krowodrza.

 

Uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką "Honoris gratia" w 2006 r.
Laureat nagrody "Bezpieczny Kraków" za rok 2008

Odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2011 r.)

Odznaczony medalem z okazji dwudziestej rocznicy powstania Dzielnicy XVIII Nowa Huta Miasta Krakowa (2011 r.)

Uhonorowany Odznaką Za Zasługi Dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2012 r.)

Uhonorowany Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym - ZWYCIĘZCOM (2012 r.)

Uhonorowany tytułem "Przyjaciel Dzielnicy III" przyznawanego przez Radę i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Uhonorowany Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP (2013 r.)

Odznaczony Medalem za Zasługi dla Porozumienia Związków
i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego (2013 r.)

Uhonorowany Krzyżem 95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP (2015 r.)

Odznaczony Brązową Odznaką Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2015 r.) 

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2016 r.)

Uhonorowany Medalem 70-lecia Nowej Huty (2019 r.)

Odznaczony Złotym Medalem za długoletnią służbę (2022 r.).

 


Za-ca Naczelnika Oddziału

Dariusz Wywrocki

 

Z-ca Naczelnika sprawuję bezpośredni nadzór nad pracą Kierowników Referatów oraz funkcjonariuszami Sekcji ds. Wykroczeń.


Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku Administracja o specjalności Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona.


- od stycznia 2004 r. – strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
- od kwietnia 2007 r. – kierownik referatu w Oddziale V Podgórze,
- od sierpnia 2011 r. – inspektor w sekcji szkoleń Wydziału Organizacyjnego,
- od października 2016 r. – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,
- od stycznia 2021 r. – Z-ca Naczelnika Oddziału II Krowodrza.


Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - 2016 rok.


Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego

Grzegorz Spiralski
 

Grzegorz Spiralski

Kieruje i nadzoruje pracę strażników Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, Sekcji Dyżurnych oraz Sekcji Ruchu Drogowego.

Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej na Wydziale Zarządzania (2002 r.)

- od marca 2002 r. strażnik Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od marca 2005 r. prowadził postępowania w sprawach o wykroczenia,

- od października 2006 r. kierownik Referatu Rejonowego Oddziału I Śródmieście.

- od 15 września 2008 r. kierownik Referatu Rejonowego Oddziału III Nowa Huta.

- od 1 maja 2010 r. kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału II Krowodrza.


 

Kierownik I Referatu Rejonowego

Piotr Malinowski
 

Piotr Malinowski

Kierownik Referatu Rejonowego nadzoruje pracę strażników podległego referatu oraz Sekcji ds. Ekologicznych.

Jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Politologia o specjalności Samorząd i praca socjalna (2008 r.)

- od stycznia 2004 r. strażnik Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od maja 2005 r. Dyżurny Oddziału III Nowa Huta,

- od kwietnia 2011 r. p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Rejonowego Oddziału III Nowa Huta,

- od lipca 2011 r. Zastępca Kierownika Referatu Rejonowego Oddziału III Nowa Huta,

- od czerwca 2012 r. Kierownik Referatu Rejonowego Oddziału III Nowa Huta,

- od sierpnia 2013 r. Kierownik Referatu Rejonowego Oddziału II Krowodrza.


 

Kierownik II Referatu Rejonowego

Elżbieta Lacher
 

Elżbieta Lacher

Kierownik Referatu Rejonowego sprawuje nadzór nad pracą podległych strażników.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2004) oraz Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej (2008).

- od października 1991 r. zatrudniona w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- od września 1993 r. p.o. dowódcy plutonu,

- od stycznia 1994 r. strażnik na stanowisku przyjęć stron,

- od lipca 1996 r. Kierownik sekcji,

- od lutego 1999 r. strażnik Oddz. I - sekcja wykroczeń,

- od października 2007 r. Inspektor w Wydziale Organizacyjnym,

- od stycznia 2010 r. p.o. Kierownika Referatu ds. Wykroczeń,

- od kwietnia 2010 r. Kierownik Referatu ds. Wykroczeń,

- od czerwca 2012 r. Kierownik I Referatu Rejonowego Oddziału II Krowodrza,

- od października 2012 r. Z-ca Kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Oddziału II Krowodrza,

- od lutego 2014 r. Kierownik II Referatu Rejonowego Oddziału II Krowodrza.

W 2011 r. odznaczona Brązowym Medalem za długoletnią służbę.


 

Kierownik Referatu Wspomagania Służby

Rafał Grzegorczyk


Kierownik Referatu Wspomagania Służby sprawuje bezpośredni nadzór nad
pracą podległych strażników.

Jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie na kierunku Administracja (2011 ) oraz kierunku
Politologia o specjalności Bezpieczeństwo publiczne (2013)


- od kwietnia 1998 r. – strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
- od stycznia 2011 r. – Dyżurny Oddziału II Krowodrza,
- od października 2017 r. – Kierownik Referatu Wsparcia Działań Oddziału II
Krowodrza,
- od stycznia 2021 r. Kierownik Referatu Wspomagania Służby Oddziału II
Krowodrza.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za
Długoletnią Służbę - 2014 rok.

Data: 2023-08-04 pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Nadzoru
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych