Zgłoś bazgroły

Bazgroły można zgłaszać klikając na obrazek:

Pogromcy bazgrołów

 

Walka z bazgrołami

Wulgarne napisy i rysunki występujące w przeważającej części na elewacjach budynków oraz urządzeniach użyteczności publicznej trudno traktować jako formę sztuki. Jest to typowy akt wandalizmu. Najbardziej dotkliwym aspektem związanym z pojawieniem się bazgrołów wydaje się być zniszczenie mienia, a co za tym idzie ponoszenie przez właścicieli zdewastowanych powierzchni kosztów związanych z przywróceniem ich do stanu poprzedniego.

Oprócz wymiaru wyłącznie materialnego, pojawianie się bazgrołów prowadzić może do eskalacji czynów niezgodnych z prawem na zniszczonym obszarze, obniżenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a w konsekwencji do spadku wartości nieruchomości na danym terenie lub nawet spadku atrakcyjności turystycznej miasta.

Zagrożenia wynikające z opisywanego stanu rzeczy wymuszają na władzach lokalnych konieczność podjęcia kompleksowych, zintegrowanych działań mających na celu próbę ograniczenia występującego w Krakowie zjawiska. Tym bardziej, że wszechobecne nielegalne graffiti może wprost doprowadzić do zwiększenia przestępczości na terenie miasta.

Zdając sobie sprawę z rangi problemu, Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski powołał Zespół Zadaniowy ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie (Zarządzenie Nr 2328/2016 Prezydenta Miasta Krakowa, z dnia 7.09.2016). Obradom przewodniczy pan Waldemar Domański. Straż Miejska Miasta Krakowa jest koordynatorem wszystkich napływających zgłoszeń.

Jeżeli chcą Państwo włączyć się w działania na rzecz poprawy czystości i estetyki miasta oraz walczyć z nielegalnym graffiti uprzejmie prosimy o zgłaszanie nowopowstałych napisów. W tym celu należy pobrać dostępny tu Formularz zgłoszenia nielegalnego graffiti i odesłać go wypełnionego na adres graffiti@strazmiejska.krakow.pl

Do dyspozycji mieszkańców jest także specjalna aplikacja znajdująca się pod adresem www.bazgroly.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Zaborski
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY