Kierownictwo

Jerzy Mądrzyk

Komendant

1 listopada 2019 roku – decyzją Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, został powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Komendant kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez jednostkę wyniki, a sprawozdanie z realizacji wykonanych przez Straż zadań składa Prezydentowi. Do jego zadań należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą jednostki – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań. Jest przełożonym wszystkich strażników
i pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Komendantowi podlegają bezpośrednio:

 • Zastępca Komendanta ds. logistyki,
 • Zastępca Komendanta ds. operacyjnych,
 • Zastępca Komendanta ds. prewencji,
 • Wydział Prawny i Kontroli Wewnętrznej,
 • osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach.

Jerzy Mądrzyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Posiada 28-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych.

W okresie od 1 czerwca 1992 r. do 31 lipca 2007 r. był zatrudniony w Straży Miejskiej Miasta Krakowa, pełnił tam funkcję zastępcy komendanta od 29 marca 1993 r. Od 1 sierpnia 2007 r. pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

 


ca_Komendanta_Marta_CieslaMarta CIEŚLA

Zastępca Komendanta ds. logistyki

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

 • Wydział Organizacyjny,
 • Referat Finansowy,
 • Referat Kadr,
 • Referat Gospodarczo-Techniczny.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000 r.). Ukończyła również studia podyplomowe Gender Studies na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011 r.).

 • od stycznia 2001 r. zatrudniona w Wydziale Organizacji Służby,
 • od marca 2004 r. inspektor ds. postępowań oraz inspektor ds. profilaktyki,
 • od grudnia 2007 r. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
 • od stycznia 2013 r. p.o. Z-cy Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
 • od czerwca 2013 r. Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
 • pełniła też dwukrotnie obowiązki rzecznika prasowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi (2011 r.),
 • Honoris Gratia (2012 r.).

Marta Cieśla urodziła się w 1976 r. W wolnej chwili lubi oglądać świat z perspektywy końskiego grzbietu lub przez obiektyw aparatu fotograficznego.

 


Z-ca_Komendanta_Radoslaw_GadekRadosław GĄDEK

Zastępca Komendanta ds. prewencji

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

 • Oddział I Śródmieście,
 • Oddział II Krowodrza,
 • Referat Kontroli Odpadów,
 • Referat Profilaktyki.

Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1994 r.). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie kierowania i współpracy służb społecznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999 r.).

 • od marca 1996 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
 • od sierpnia 2000 r. inspektor w Wydziale Organizacji Służby,
 • od czerwca 2004 r. Naczelnik Wydziału Organizacji Służby,
 • od sierpnia 2007 r. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi (2011 r.),
 • Srebrna Odznaka Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej (2012 r.),
 • Odznaka Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2013 r.),
 • Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom (2014 r.)
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2015 r.)
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP (2016 r.)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2016 r.)
 • Odznaczenie Pamiątkowe Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (2017 r.)
 • Złoty Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP (2017 r.)
 • Krzyż za Zasługi dla Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych (2018 r.)
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2019 r.)
 • Medal "Pro Patria" (2019 r.)

Radosław Gądek urodził się w 1969 r. Jego hobby to historia, turystyka, zegarki mechaniczne.

 


Z-ca_Komendanta_Zbigniew_UlmanZbigniew ULMAN

Zastępca Komendanta ds. operacyjnych

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

 • Oddział III Nowa Huta,
 • Oddział IV Podgórze,
 • Wydział Dowodzenia.

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1998 r.) i Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2003 r.).

 

 • od października 1991 r. strażnik w Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
 • od grudnia 1993 r. dowódca plutonu,
 • od czerwca 1995 r. Naczelnik Oddziału Wola Duchacka,
 • od listopada 1996 r. Naczelnik Oddziału Śródmieście,
 • od maja 2008 r. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2005 r.)
 • Nagroda "Bezpieczny Kraków" za 2006 r.
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (2013 r.)
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji (2013 r.)
 • Złoty Medal Pamiątkowy za "Zasługi dla MPK Kraków" (2015 r.)
 • Honoris Gratia (2016 r.)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2016 r.)
 • Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2017 r.)

Zbigniew Ulman urodził się w 1965 r., jest żonaty, ma jedno dziecko. Interesuje się literaturą, muzyką i marynistyką, uprawia narciarstwo i jeździ na rowerze.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska