górne tło

Zimowe obowiązki

Niż Brygida przyniósł ze sobą intensywne opady śniegu. Sypać będzie także w najbliższych dniach. Dla właścicieli i zarządców nieruchomości powinien być to jasny sygnał, że właśnie przybyło im obowiązków.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

• niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika – położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,

• niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,

• niezwłoczne usuwanie sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

• pryzmowanie błota, śniegu, lodu na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 metra od pnia drzewa, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

Numer interwencyjny do straży miejskiej: 986.

Interwencje dotyczące odśnieżania dróg będących w utrzymaniu Gminy Kraków zgłaszać należy do Dyspozytorni Głównej MPO Kraków pod numerem telefonu: 12 646 23 61.