górne tło

Pomagamy osobom bezdomnym. Strażnicy kontrolują miejsca ich przebywania

Dramat osób bezdomnych rozpoczyna się każdego roku jesienią i trwa, aż do końca zimy. Ludzi oczekujących wsparcia, często wyziębionych i głodnych napotykamy na Plantach, w parkach, na dworcach, przy galeriach handlowych, w pojazdach komunikacji miejskiej. W poszukiwaniu dachu nad głową szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, w klatkach schodowych, piwnicach, pustostanach czy kanałach ciepłowniczych.

Nasze działania

Strażnicy miejscy docierają do bezdomnych i oferują im wszelkie możliwości wsparcia socjalnego, a w razie konieczności pomagają im w dotarciu do łaźni, ogrzewalni lub noclegowni. Wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie starają się nakłonić ich, by zmienili swoje dotychczasowe miejsce pobytu na ciepłe i bezpieczne.

Ponadto, jeśli zachodzi taka konieczność, funkcjonariusze udzielają im pomocy medycznej, a w uzasadnionych sytuacjach wzywają do nich pogotowie ratunkowe. Natomiast osoby nietrzeźwe przewożą do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka.

7705 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych w 2021 roku

159 osób przewieziono do noclegowni lub ogrzewalni, 746 osób do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, 37 osób przekazano pogotowiu ratunkowemu, a 6763 osoby kategorycznie odmówiły jakiejkolwiek pomocy i wsparcia, twierdząc, że same świetnie sobie poradzą. 

Mimo takich zapewnień nie można pozwolić, by osoby bezdomne zostały całkiem same i funkcjonowały w warunkach zimowych zagrażających ich zdrowiu i życiu. Dlatego apelujemy do mieszkańców, by nie pozostawali obojętni i zgłaszali informacje o osobach potrzebujących pomocy na numer alarmowy straży miejskiej 986, na numer 112, lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.