górne tło

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Straży Miejskiej

4 - 5 listopada w ICE Kraków odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Strażnik Miejski, czyli kto? Tożsamość zawodowa strażników miejskich dziś i jutro.” Wydarzenie realizowane w formule hybrydowej otworzył prezydent Jacek Majchrowski. Honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Jacek Popiel Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących tożsamości zawodowej strażników miejskich oraz ich satysfakcji z pracy, ale także stresu, który towarzyszy codziennej  pracy  funkcjonariuszy. W ramach dyskusji panelowej rozważane były wybrane problemy i wyzwania stojące przed strażami gminnymi. 

W trakcie uroczystości prezydent Jacek Majchrowski uhonorował trzech funkcjonariuszy – zastępcę komendanta krakowskiej straży miejskiej Radosława Gądka, Jana Janasa i Krzysztofa Kromkę – wręczając im odznaki Honoris Gratia w uznaniu szczególnych zasług na rzecz Miasta Krakowa. Z kolei komendant Jerzy Mądrzyk osobom wybitnie zasłużonym dla krakowskiej Straży Miejskiej wręczył okolicznościowe medale. 

W drugim dniu  obrad poruszone zostały zagadnienia związane m.in. z profilaktyką szkolną, ochroną środowiska oraz nowymi  technologiami w pracy strażników miejskich. 

W tym roku Straż Miejska Miasta Krakowa obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Tegoroczny jubileusz jest okazją do refleksji nad normatywnymi, społecznymi i psychologicznymi aspektami funkcjonowania straży gminnych oraz ich przyszłej roli w lokalnych systemach bezpieczeństwa - powiedział komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa Jerzy Mądrzyk.