górne tło

Bezpłatna pomoc prawna w Krakowie

W Krakowie funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomionych zostało 31 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 15 punktów stanowią punkty radcowsko-adwokackie, a prowadzenie 16 punktów zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego – udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

  1. Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
  2. Dla młodzieży do 26. roku życia.
  3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat.
  4. Dla kombatantów i weteranów.
  5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
  6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego: katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.
  7. Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dostępny jest tutaj.

(oprac. na podst. serwisów: Obywatelski Kraków i Telewizja Kraków.pl)