Pierwszy miesiąc kontroli domowych instalacji grzewczych

Strażnicy miejscy przeprowadzili w październiku 286 kontroli. Ujawnili 9 wykroczeń, nałożyli 3 mandaty karne w wysokości 500 zł, przygotowali 2 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu oraz pouczyli 4 osoby.

Pierwszy miesiąc kontroli domowych instalacji grzewczych
Fot. Dron SMMK

Planowane działania

W bieżącym sezonie grzewczym patrole przeprowadzą około 3000 kontroli. Podstawowy zespół stanowią strażnicy Referatu Kontroli Odpadów, Wydziału Dowodzenia oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 31 osób, a także inni strażnicy wyznaczeni do prowadzenia kontroli odpadów. Funkcjonariusze będą korzystać z samochodu elektrycznego, z monitora pyłu zawieszonego, kamery termowizyjnej i dronów.

W sezonie 2019/2020 przeprowadzono około 7000 kontroli, a tej zimy strażnicy będą skupiać swą uwagę na tych lokalizacjach, gdzie może dochodzić do nieprzestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

Sankcje 

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej będą wyciągane konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Ujawnione wykroczenia będą kończyły się pouczeniem, mandatem karnym do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu (grzywna do 5 tys. zł.). 

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych będzie rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy będą podejmować w oparciu o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne i inne.

Powietrze coraz lepsze w Krakowie 

Z roku na rok jakość powietrza w Krakowie stopniowo się poprawia. Biorąc pod uwagę średnią ze wszystkich stacji pomiarowych państwowego monitoringu, w roku 2019 nie przekroczyliśmy normy rocznej w odniesieniu do pyłu PM10. 

Ponadto, analizując sezony zimowe z ostatnich lat, gdzie mamy zdecydowanie gorsze powietrze ilość pyłów w atmosferze stale się zmniejsza. Dane z ostatnich pięciu lat: w 2015 r. średnie roczne stężenie pyłu PM10 wyniosło 54 mikrogramy na metr sześcienny, w 2016 i 2017 po 44 µg/m3, 2018 r. – 43 µg/m3, a w 2019 – 35 µg/m3.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY