Spokojny i bezpieczny weekend nad Bagrami

40 strażników miejskich przez cały weekend dbało o spokój i porządek w rejonie zalewu Bagry. Funkcjonariusze ujawnili w sumie 146 wykroczeń, nałożyli 134 mandaty karne na kwotę 9 990 złotych, przygotowali 2 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu i pouczyli 10 osób.

Spokojny i bezpieczny weekend nad Bagrami
Fot. Edyta Ćwiklik

Ujawnione wykroczenia były związane przede wszystkim ze: spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, zaśmiecaniem i zanieczyszczaniem, nieprawidłowym postojem pojazdów oraz niestosowaniem się do szczegółowych przepisów zawartych w regulaminie Parku Bagry Wielkie /m.in. wyprowadzanie psów bez wymaganych środków ostrożności, wnoszenie alkoholu na teren parku, a także palenie grilli w miejscach niedozwolonych/.

Strażnicy kontrolowali również teren wokół zalewu pod kątem nieprawidłowego postoju pojazdów oraz przyległy teren do torowiska kolejowego z uwagi na osoby, które omijając kładkę nad torami kolejowymi, przechodzą po torach.

Uwaga!
Przypominamy wszystkim, którzy korzystają i będą korzystać z uroków kąpieliska, że nadal obowiązują ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Dlatego prosimy wszystkich o rozwagę.

I jeszcze apel Zarządu Zieleni Miejskiej: przypominamy, że z przestrzeni kąpieliska korzystamy wspólnie. Uszanujmy ten fakt stosując się do zaleceń oraz zachowując się tak, aby innym nie zakłócać możliwości korzystania z tego miejsca.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY