górne tło

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Straż Miejska Miasta Krakowa informuje, iż w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa lub Straż Miejska Miasta Krakowa reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, z siedzibą przy ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Aleksandra Barska oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Andrzej Litwa. 

Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@strazmiejska.krakow.pl. lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego wynikającego:

Zobacz także: Informacja o przetwarzaniu danych za pomocą monitoringu wizyjnego