górne tło

Kierownictwo

Jerzy Mądrzyk

Komendant

1 listopada 2019 roku – decyzją Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, został powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Komendant kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez jednostkę wyniki, a sprawozdanie z realizacji wykonanych przez Straż zadań składa Prezydentowi. Do jego zadań należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą jednostki – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań. Jest przełożonym wszystkich strażników
i pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Komendantowi podlegają bezpośrednio:

Jerzy Mądrzyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Posiada 28-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych.

W okresie od 1 czerwca 1992 r. do 31 lipca 2007 r. był zatrudniony w Straży Miejskiej Miasta Krakowa, pełnił tam funkcję zastępcy komendanta od 29 marca 1993 r. Od 1 sierpnia 2007 r. pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

 


ca_Komendanta_Marta_CieslaMarta CIEŚLA

Zastępca Komendanta ds. logistyki

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000 r.). Ukończyła również studia podyplomowe Gender Studies na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011 r.).

Odznaczenia i wyróżnienia:

Marta Cieśla urodziła się w 1976 r. W wolnej chwili lubi oglądać świat z perspektywy końskiego grzbietu lub przez obiektyw aparatu fotograficznego.

 


Z-ca_Komendanta_Radoslaw_GadekRadosław GĄDEK

Zastępca Komendanta ds. prewencji

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1994 r.). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie kierowania i współpracy służb społecznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999 r.).

Odznaczenia i wyróżnienia:

Radosław Gądek urodził się w 1969 r. Jego hobby to historia, turystyka, zegarki mechaniczne.

 


Z-ca_Komendanta_Zbigniew_UlmanZbigniew ULMAN

Zastępca Komendanta ds. operacyjnych

Zastępca Komendanta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1998 r.) i Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2003 r.).

 

Odznaczenia i wyróżnienia:

Zbigniew Ulman urodził się w 1965 r., jest żonaty, ma jedno dziecko. Interesuje się literaturą, muzyką i marynistyką, uprawia narciarstwo i jeździ na rowerze.

dolne t�o