górne tło

Kontakt

Telefon interwencyjny: 986

 

Centrala: tel. 12 411 00 45 

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa: Jerzy Mądrzyk

Zastępcy komendanta: Radosław Gądek, Zbigniew Ulman

Adres: ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
Sekretariat: 12 413 77 03
Fax: 12 413 88 29
E-mail: smkrak@strazmiejska.krakow.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00. 
Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o naruszeniach prawa.

----------------------

Interwencje prosimy zgłaszać bezpośrednio na bezpłatny numer 986.

Informacje o zasadach wnoszenia skarg, wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) znajdą Państwo w zakładce Przewodnik (jak załatwić sprawę).