Pomagamy osobom bezdomnym przetrwać zimę

Jesienią i zimą sytuacja osób bezdomnych staje się dramatyczna. Spotykamy ich w centrum miasta, na Plantach, w parkach, na dworcach, przy galeriach handlowych, w pojazdach komunikacji miejskiej. W poszukiwaniu dachu nad głową szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, w klatkach schodowych, piwnicach, pustostanach czy kanałach ciepłowniczych. Ponieważ niskie temperatury zagrażają ich zdrowiu i życiu, nie można pozwolić by zostali całkiem sami.

Pomagamy osobom bezdomnym przetrwać zimę
Fot. Edyta Ćwiklik

Tylko w 2017 roku strażnicy miejscy dotarli do 5 737 osób bezdomnych. 129 znalazło schronienie w ogrzewalniach i noclegowniach. Pozostali odmówili jakiejkolwiek pomocy i wsparcia.

W obecnym sezonie jesienno – zimowym funkcjonariusze docierając do takich osób oferują im różne możliwości wsparcia socjalnego, a w razie konieczności pomagają w dotarciu do łaźni, ogrzewalni lub noclegowni. Ponadto, jeśli zachodzi taka konieczność, udzielają im pomocy medycznej, a w uzasadnionych sytuacjach wzywają do nich pogotowie ratunkowe. Natomiast osoby nietrzeźwe przewożą do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka.

Apelujemy do mieszkańców, by nie pozostawali obojętni na los osób bezdomnych i zgłaszali informacje o osobach zagrożonych wychłodzeniem czy potrzebujących pomocy na numer alarmowy 986 lub 112.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY