Październikowe kontrole spalania odpadów

413 kontroli domowych palenisk przeprowadzili strażnicy miejscy w pierwszym miesiącu nowego sezonu grzewczego.

Funkcjonariusze ujawnili 7 przypadków spalania śmieci. W związku z tym nałożyli 4 mandaty karne na kwotę 400 złotych, przygotowali 1 notatkę pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 2 osoby. Ponadto pouczyli 19 osób nie posiadających certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego do spalania węgla oraz jednego mieszkańca użytkującego paliwo złej jakości.

Październikowe kontrole spalania odpadów
Fot. www.pixabay.com

W obecnym sezonie grzewczym  podstawowy zespół kontrolny stanowią strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 29 osób. W przypadku znacznych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza lub zwiększonej liczby zgłoszeń interwencyjnych, do zespołu dołączy 71 strażników.

Przepisy

1 lipca 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla Krakowa. Zgodnie z przepisami do ogrzewania domu nie można używać paliw niskiej jakości oraz drewna o wilgotności powyżej 20 procent. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy miejscy Miasta Krakowa przypominają mieszkańcom o zakazie użytkowania od 1 września 2019 roku urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Kontrole jakości paliwa

Patrole kontrolując jakość paliwa sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiada, a mimo tego paliwo budzi wątpliwości (jego wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas pobierana jest próbka węgla i popiołu do badania laboratoryjnego. W przypadku używania paliwa niskiej jakości, strażnicy mogą taką osobę pouczyć lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY