Wystartowały kontrole spalania odpadów

Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego ruszyły kontrole domowych palenisk. Strażnicy miejscy sprawdzają czym krakowianie palą w piecach. Kontrole potrwają do 31 marca 2019 roku.

Wystartowały kontrole spalania odpadów
Fot. Pixabay.com (zdjęcie przykładowe)

Podstawowy zespół kontrolny stanowić będą strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 29 osób (kontrole planowe i interwencyjne). Gdyby doszło do wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia lub gdyby wzrosła liczba zgłoszeń interwencyjnych, wówczas zespół kontrolny zasili kolejnych 71 strażników.

Kontrole instalacji grzewczych

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Kontrole jakości paliwa

Patrole sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada certyfikat świadczący o tym, że użyte do spalania paliwo spełnia odpowiednie parametry. Jeśli posiada, a mimo tego jakość paliwa budzi wątpliwości (np. wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas strażnicy pobierają próbkę węgla i popiołu do badania laboratoryjnego.

Przepisy antysmogowe

1 lipca 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla Krakowa. Zgodnie z przepisami do ogrzewania domu nie można używać paliw niskiej jakości oraz drewna o wilgotności powyżej 20 procent.

Od 1 września 2019 roku w mieście będzie obowiązywał całkowity zakaz ogrzewania paliwami stałymi w piecach. Mieszkańcy likwidujący piece węglowe muszą zmienić system grzewczy na gazowy lub elektryczny, mogą też podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej, albo zainstalować ekologiczne, odnawialne źródła ciepła.

Sezon grzewczy 2017/2018  

W poprzednim sezonie grzewczym funkcjonariusze ujawnili 243 przypadki spalania śmieci. Nałożyli 161 mandatów karnych na kwotę 24 450 złotych, pouczyli 74 osoby, skierowali 8 wniosków o ukaranie do sądu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY