Bezpieczna „Droga królewska”

Od lipca do września br. strażnicy miejscy prowadzili działania w ścisłym centrum Krakowa, mające na celu zapewnienie mieszkańcom i turystom spokoju, porządku oraz bezpieczeństwa. Pełnili służbę w patrolach pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych.

Bezpieczna „Droga królewska”
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Funkcjonariusze ujawnili 1 735 wykroczeń. Nałożyli 680 mandatów karnych na łączną kwotę 70 740 złotych, skierowali 70 wniosków o ukaranie do sądu, pouczyli 985 osób.

Patrole reagowały przede wszystkim na osoby spożywające alkohol w miejscach zabronionych, wyłudzające datki i zaczepiające przechodniów, zaśmiecające i zanieczyszczające miejsca publiczne, na zgłoszenia pracowników ochrony dotyczące przypadków żebrania w rejonach ogródków kawiarnianych, na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami (także wolnobieżnymi) oraz na przypadki naruszania przepisów zawartych w uchwale o parku kulturowym.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY