12 770 kontroli pieców w sezonie grzewczym 2017/2018

Tę rekordową liczbę kontroli strażnicy miejscy uzyskali w trakcie sześciomiesięcznych działań (październik 2017 – marzec 2018).

Kontrole domowych instalacji grzewczych

Strażnicy miejscy prowadzili kontrole w oparciu o upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Sprawdzali, czy mieszkańcy nie naruszają przepisów zawartych w Ustawie o odpadach, która zabrania termicznego przekształcania odpadów poza przystosowanymi do tego celu spalarniami.

12 770 kontroli pieców w sezonie grzewczym 2017/2018
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Funkcjonariusze ujawnili 243 przypadki spalania śmieci. Nałożyli 161 mandatów karnych na kwotę 24 450 złotych, pouczyli 74 osoby, skierowali 8 wniosków o ukaranie do sądu. Ponadto w sytuacjach spornych pobierali próbki popiołu, które następnie przekazywali do analizy laboratoryjnej celem stwierdzenia, czy w popiele były obecne substancje zabronione. Do badania przekazali 15 próbek.

Przepisy antysmogowe

1 lipca 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla Krakowa. Zgodnie z nowymi przepisami do ogrzewania domu nie można używać paliw niskiej jakości, mułów i flotów węglowych oraz drewna o wilgotności powyżej 20 procent.

Od 1 września 2019 roku w mieście będzie obowiązywał całkowity zakaz ogrzewania paliwami stałymi w piecach. Mieszkańcy likwidujący piece węglowe muszą zmienić system grzewczy na gazowy lub elektryczny, mogą też podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej, albo zainstalować ekologiczne, odnawialne źródła ciepła. 

Kontrole jakości paliwa

Patrole kontrolując jakość paliwa sprawdzały w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiadał, a mimo tego paliwo budziło wątpliwości (jego wygląd przypominał zabronione muły lub floty), wówczas pobierana była próbka węgla i popiołu do badania laboratoryjnego.

Od października 2017 roku do marca 2018 roku, strażnicy miejscy pouczyli 479 osób nie posiadających certyfikatów (strażnicy mogli taką osobę pouczyć lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu).

Skuteczne działania miasta

Krakowski samorząd od wielu lat jest liderem walki ze smogiem. Miasto dofinansowuje programy likwidacji pieców kaflowych i przestarzałych kotłów węglowych oraz ich wymiany na urządzenia nowe, spełniające ekologiczne normy. Obowiązująca w Krakowie uchwała antysmogowa zakazuje używania przez gospodarstwa domowe opału złej jakości oraz pieców i kotłów o wysokiej emisji pyłów drobnych i niskiej efektywności energetycznej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY