1 748 kontroli instalacji grzewczych w lutym

W drugim miesiącu tego roku funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa ujawnili 27 przypadków spalania odpadów. Nałożyli 20 mandatów karnych na kwotę 2 950 złotych, pouczyli 6 osób, skierowali 1 wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 59 osób nie posiadających certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego do spalania węgla.

1 748 kontroli instalacji grzewczych w lutym
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

W obecnym sezonie grzewczym zadanie realizuje 140 strażników miejskich posiadających upoważnienia do kontroli wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Patrole sprawdzają, czy mieszkańcy nie naruszają przepisów zawartych w ustawie o odpadach, która zabrania termicznego przekształcania odpadów poza przystosowanymi do tego celu spalarniami.

Zespół kontrolny stanowią strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 45 osób (kontrole planowe i interwencyjne w systemie pracy ciągłej, przez wszystkie dni tygodnia).

Odwód (na wypadek wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia oraz do bieżącej kontroli w przypadku znacznego wzrostu liczby zgłoszeń interwencyjnych) to 95 strażników przeszkolonych w zakresie kontroli zakazu spalania odpadów. 

Kontrole jakości paliwa

1 lipca 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla Krakowa. Zgodnie z nowymi przepisami do 31 sierpnia 2019 roku w piecach można palić wyłącznie odpowiedniej jakości paliwami stałymi. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy miejscy wraz z urzędnikami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypominają mieszkańcom o zakazie użytkowania od 1 września 2019 roku urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Patrole kontrolując jakość paliwa sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiada, a mimo tego paliwo budzi wątpliwości (jego wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas pobierana jest próbka węgla i popiołu do badania laboratoryjnego.

W przypadku używania paliwa niskiej jakości, strażnicy mogą taką osobę pouczyć lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY