Kraków wita Nowy Rok

104 strażników miejskich będzie zabezpieczało imprezy sylwestrowe na terenie miasta.

Funkcjonariusze będą interweniować w przypadkach ujawnienia: przestępstw, wykroczeń (w szczególności zakłócania spokoju i porządku publicznego), czynów o charakterze chuligańskim oraz zagrażających życiu i zdrowiu, osób łamiących przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kraków wita Nowy Rok
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Patrole zwrócą szczególną uwagę na nieletnich spożywających lub usiłujących spożywać alkohol, a także na osoby nietrzeźwe. Będą interweniować w przypadkach sprzedaży alkoholu bez zezwolenia lub niezgodnie z zezwoleniem, przeciwdziałać niszczeniu mienia oraz udzielać informacji o utrudnieniach związanych z organizacją imprez sylwestrowych.

Aby zabawy były bezpieczne, przypominamy podstawowe zasady używania fajerwerków:


• nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych (wypuszczony fajerwerk będzie odbijał się od ścian i może dojść do zapalenia włosów lub garderoby, a wybuch może również spowodować uszkodzenie słuchu). Używać ich można tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni,
• nie wolno wypuszczać fajerwerków z okien, balkonów oraz w stronę zabudowań, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do naszego mieszkania lub sąsiadów i spowodować panikę i pożar,
• nie wolno wrzucać petard i fajerwerków w miejsca, gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie, 
• nie wolno rzucać petard i fajerwerków na samochody, stacje paliw i zbiorniki z płynami łatwopalnymi,
• fajerwerki trzeba przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu dzieci,
• niewybuchy oraz uszkodzone materiały pirotechniczne nie nadają się do użytku.

 

Większość wyrobów pirotechnicznych jest wrażliwa na płomień, wysoką temperaturę oraz bodźce mechaniczne. W związku z tym stwarzają one poważne niebezpieczeństwo, nawet przy prawidłowym obchodzeniu się z nimi. Środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi o dużej temperaturze palenia się i dużym polu rażenia w momencie wybuchu, dlatego wypuszczając petardę lub inny fajerwerk trzeba przewidzieć ich tor lotu i miejsce upadku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Edyta Ćwiklik
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY