Coraz bezpieczniejsze place zabaw.

Straż Miejska Miasta Krakowa zakończyła kolejną edycję działań „Bezpieczne place zabaw  i piaskownice”. W ciągu ostatnich tygodni nasi funkcjonariusze skontrolowali łącznie 366 ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.  Strażnicy miejscy sprawdzali m.in. stan urządzeń, ogrodzenia i czystość piasku w piaskownicach. Weryfikowano czy ogródki jordanowskie posiadają stosowne regulaminy przy wejściach oraz czy miejsca te nie są zaśmiecone.

Coraz bezpieczniejsze place zabaw.
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Uwagi dotyczące 13 terenów przekazano osobom i instytucjom,
które są odpowiedzialne za ich utrzymanie. Po naszych interwencjach
10 nieprawidłowości już zostało usuniętych, a trzy sprawy są w toku.  Porównując ten sezon kontroli z rokiem ubiegłym widać wyraźną poprawę (w 2014 roku wykryto 32 nieprawidłowości).

W ramach działań nasi funkcjonariusze reagują także na inne wykro- czenia. Przypominamy, że na terenach placów zabaw obowiązuje m.in. zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, zabronione jest także wprowadzanie zwierząt. Nieprawidłowości związane z funkcjonowa- niem ogródków jordanowskich, a także przypadki zakłócenia spokoju i porządku oraz akty wandalizmu można zgłaszać na numer alarmowy 986.

(MW)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Kordys
Podmiot publikujący: Straż Miejska
Zobacz także
Ważne
986
bezpłatny
numer interwencyjny
Warto zobaczyć
POLECAMY